Over Heemsteeds Burger Belang

Dé lokale partij van Heemstede. Opgericht om onze inwoners meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van de burger staat voorop.

Onze mensen

Heemsteeds Burger Belang heeft sinds 2022 vijf zetels in de Heemsteedse gemeenteraad en heeft daarmee (naast de VVD) de meeste zetels in de raad.

Onze fractie bestaat uit vrouwen en mannen met hart voor ons mooie dorp:  Jan Verhagen, Annelies van der Have, Jan Duinker, Anne-Marie Apswoude en Ems Post-van Zon.

Lees hier onze uitgangspunten

Heeft u vragen of wilt u met ons van gedachten wisselen met ons? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij horen graag van u!

Historie

HBB opgericht

In 1992 staken een aantal burgers de koppen bij elkaar, omdat zij vonden dat er een aantal zaken veel beter zou moeten kunnen. Inspraak van de burgers in de te nemen besluiten, zou voorop moeten staan en het gat tussen burger en politiek zou verkleind moeten worden. De politiek van vroeger was tamelijk regentesk, pas sinds de laatste jaren is er, door de opkomst van de lokale partijen, steeds meer aandacht voor participatie van burgers bij besluiten. Het basisbeginsel van HBB is altijd geweest er te zijn voor de burger: zij zijn Heemstede en de “eindgebruiker” van de besluiten die de politiek neemt. Dan is wel zo logisch hen ook te betrekken in die besluiten.

 

Onder de bezielende leiding van Pieter Siegers kwam de groep regelmatig bij elkaar. Onder hen waren Koos Sijm, Herbert Kleine, John Schoenmaker, Walter van der Have, Ben Sanders, Har Wolthuis en Jan Bomans.

In 1993 was de oprichting van de eerste lokale partij van Heemstede een feit en werd ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994.