Over Ons

Oprichting en Historie

In 1992 staken een aantal burgers de koppen bij elkaar, omdat zij vonden dat er een aantal zaken veel beter zou moeten kunnen. Inspraak van de burgers in de te nemen besluiten, zou voorop moeten staan en het gat tussen burger en politiek zou verkleind moeten worden. De politiek van vroeger was tamelijk regentesk, pas sinds de laatste jaren is er, door de opkomst van de lokale partijen, steeds meer aandacht voor participatie van burgers bij besluiten. Het basisbeginsel van HBB is altijd geweest er te zijn voor de burger: zij zijn Heemstede en de “eindgebruiker” van de besluiten die de politiek neemt. Dan is wel zo logisch hen ook te betrekken in die besluiten.

 

Aantal zetels in de gemeenteraad van Heemstede:

1994: 4

1998: 2

2002: 3

2006: 2

2010: 2

2014: 5

2018 : 7

Onder de bezielende leiding van Pieter Siegers kwam de groep regelmatig bij elkaar. Onder hen waren Koos Sijm, Herbert Kleine, John Schoenmaker, Walter van der Have, Ben Sanders, Har Wolthuis en Jan Bomans. In 1993 was de oprichting van de eerste lokale partij van Heemstede een feit en werd ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994.

Wie zijn wij

Zie de enkele foto's in de slider op de homepagina voor naam en commissie

De Fractie van Heemsteeds Burger Belang

Maak kennis met onze fractie:

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Peter Keyser, Saskia van de Pieterman, Rik de Valk, Olav Lommerse, Klaas Kremer, Carole Havers en Lenny Jagtenberg.

[dahz_single_image margin=”uk-margin-medium” dahz_id=”1536046380361-1cd7d34a-86ea” image_id=”629″ image_size=”full”]

De commissie Samenleving

De Commissie Samenleving bestaat uit 11 leden waarvan 3 personen van Heemsteeds Burger Belang, te weten Carole Havers, Olav Lommerse en Saskia van de Pieterman

[button button_text=”Learn More” button_type=”uk-button-text” margin=”uk-margin-remove” dahz_id=”1536043029677-5b1d2182-4005″]
[dahz_single_image margin=”uk-margin-medium” dahz_id=”1536042853400-041a1d40-235b” image_id=”1235″ image_size=”full”]

De commissie Ruimte

De Commissie Ruimte bestaat uit 11 leden waarvan 3 personen van Heemsteeds Burger Belang te weten Lenny Jagtenberg, Klaas Kremer en Rick de Valk,

[button button_text=”Learn More” button_type=”uk-button-text” margin=”uk-margin-remove” dahz_id=”1536045734444-8aa8ff27-024b”]
[dahz_single_image margin=”uk-margin-medium” dahz_id=”1536052693623-3e2051b1-a00b” image_id=”515″ image_size=”full”]

Commissie Middelen

De commissie Middelen bestaat uit 11 leden waarvan 3 personen van Heemsteeds Burger Belang, te weten Klaas Kremer, Peter Keyser en Rik de Valk.

[button button_text=”Learn More” button_type=”uk-button-text” margin=”uk-margin-remove” dahz_id=”1536052693854-0e1201bc-5273″]

Onze uitgangspunten

 

HBB is opgericht om onze inwoners meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van de burger staat voorop.

HBB is een onafhankelijke politieke partij. Wij hebben geen binding met landelijke partijpolitiek. Wij zijn van mening dat besluiten op maat gesneden, praktisch en pragmatisch van aard moeten zijn, gericht op de Heemsteedse situatie. Daarbij worden inwoners vanaf het begin betrokken bij de besluitvorming. Zij zijn immers de ‘eindafnemers’ van de politieke besluiten.

HBB gaat uit van de kracht van het individu. Hij/zij kan zelf keuzes maken en verantwoordelijkheden dragen. Het gemeentebestuur kan hierin faciliteren, randvoorwaarden scheppen en wanneer nodig ondersteunen. Het sociaal/maatschappelijke beleid richt zich er op dat ieder individu in staat moet blijven zijn eigen keuzes te maken en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

De gemeentelijke organisatie moet binnen haar financiële middelen opereren.

Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau van voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

 

Kunt u zich hier in vinden? Word dan lid van HBB en denk mee! Meer informatie over het lidmaatschap vindt u onder het kopje lid worden