Over ons

Over Heemsteeds Burger Belang

Over Heemsteeds Burger Belang

Dé lokale partij van Heemstede. Opgericht om onze inwoners meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van de burger staat voorop.

Onze mensen

Heemsteeds Burger Belang heeft sinds 2018 zeven zetels in de Heemsteedse gemeenteraad en is daarmee de grootste politieke partij in Heemstede.

Onze grote en gevarieerde fractie bestaat uit vijf vrouwen en drie mannen met hart voor ons mooie dorp. Klaas Kremer, Lenny Jagtenberg, Peter Keyser, Saskia van de Pieterman, Carole Havers, Jannemarije Goedkoop & Nine Posthumus.

Wethouder namens HBB in het College van Burgemeester en Wethouders is Annelies van der Have. Haar portefeuille is Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, Omgevingswet, duurzaamheid en afval, groen in de wijk, bestuurlijke vernieuwing en participatie.

Lees hier onze uitgangspunten

Heeft u vragen of wilt u met ons van gedachten wisselen met ons? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij horen graag van u!

Historie

HBB opgericht

In 1992 staken een aantal burgers de koppen bij elkaar, omdat zij vonden dat er een aantal zaken veel beter zou moeten kunnen. Inspraak van de burgers in de te nemen besluiten, zou voorop moeten staan en het gat tussen burger en politiek zou verkleind moeten worden. De politiek van vroeger was tamelijk regentesk, pas sinds de laatste jaren is er, door de opkomst van de lokale partijen, steeds meer aandacht voor participatie van burgers bij besluiten. Het basisbeginsel van HBB is altijd geweest er te zijn voor de burger: zij zijn Heemstede en de “eindgebruiker” van de besluiten die de politiek neemt. Dan is wel zo logisch hen ook te betrekken in die besluiten.

 

Onder de bezielende leiding van Pieter Siegers kwam de groep regelmatig bij elkaar. Onder hen waren Koos Sijm, Herbert Kleine, John Schoenmaker, Walter van der Have, Ben Sanders, Har Wolthuis en Jan Bomans.

In 1993 was de oprichting van de eerste lokale partij van Heemstede een feit en werd ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994. 

Meedenken over Heemstede

Wilt u met ons meedenken? Word ook lid van HBB!