Algemene beschouwingen op de begroting 2018

geldIn de eerste week van november wordt de begroting van het volgende jaar besproken. Onze inbreng vindt u hier.

Een overzicht alle moties en amendementen vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

Leden van HBB kunnen hier onder inloggen voor het besloten deel van de website.