Raadsvergadering 20 juni 2019

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging seminarhotel Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)

De heer Ronald Huigen kwam voor het eerst namens de historische vereniging inspreken op dit onderwerp. Hij is de vervanger van de heer Verschoor. De historische vereniging is blij met de nieuwe invulling van de locatie. Wel uitte de heer Huigen wat zorgen van praktische aard. Zo zou hij graag zien dat de nachtverblijven van de nonnen hergebruikt zouden worden in het ontwerp. Ook zette hij zijn kanttekeningen bij de beoogde tussenvloer van het restaurant. HBB deelt het enthousiasme van de historische vereniging, maar zal ook kritisch blijven kijken of men zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Als ook al min of meer voorgesteld bij de commissie Ruimte leek het de raad verstandig om eerst het strategisch vastgoed te bepalen, en daarna voor deze geselecteerde panden een elementenraming te maken. Rozemarijn Baan van de VVD had hiervoor een amendement geschreven waar de hele raad zich in kon vinden. Wethouder van der Have wees ons er wel op dat indien het aantal substantieel wijzigt, dit van invloed zou kunnen zijn op de algemene / vaste kosten.

Toekomstbestendige bluswatervoorziening Bespreekpunt notitie

HBB heeft n.a.v. de aangepaste zienswijze toch nog een aantal aanvullingen/vragen. Deze zijn als volgt verwoord: 

M.b.t de afkoopsom: Het was al bekend dat daar ook structurele infrastructuurkosten in zaten echter Waternet heeft indertijd naar ons inziens alle kosten van voorheen de Amsterdamse waterleidingen overgenomen inclusief de afschrijvingen. Zo niet dan zouden wij graag inzicht hebben in het contract en over de stand van zaken want het blijkt niet uit uw beantwoording dat er na afloop van het contract nog kosten open zouden staan. Tevens zijn wij de enige gemeente in het toekomstige samenwerkingsverband die water betrekt van waternet. De andere gemeenten werken allemaal met PWN. Een extra reden dus om het nog eens nader te bezien. Volgens ons is einde contract ook daadwerkelijke einde contract en scheelt dit de gemeente 130.000, als wij zouden besluiten het contract uit te dienen. Bovendien nemen wij uiteraard gewoon nog steeds water af, omdat het in de watertankwagens komt. Daarnaast zal er nog regelmatig gebruik gemaakt gaan worden van de huidige structuur zoals ook in de plannen van de VRK is weergegeven, dus lijkt het ons zowiezo niet zinvol om het contract op te zeggen. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om dit nogmaals uit te zoeken en met duidelijkere antwoorden te komen. M.b .t. de positionering van de watertankwagens : hebben wij nogmaals dringend verzocht om de de optimale dekking zoals genoemd in figuur 1 op blz. 38 van het eerste stuk over de toekomstige bluswatervoorziening te volg De burgemeester heeft toegezegd nogmaals naar de zienswijze te gaan kijken om te zien of dit aangescherpt kan worden. en waarin ook Heemstede staat genoemd.

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en jaarverslag Omgevingsdienst IJmond

Er stonden nog enkele vragen open over de begroting 2020 en jaarstukken 2018 en jaarverslag Omgevingsdienst IJmond. Deze werden keurig door het college beantwoord, waarna het voor de raad een hamerstuk werd.

Heemstede van A tot Z, 1e fase Omgevingsvisie Heemstede

Het CDA wilde graag de vragen van de straatinterviews toevoegen aan de toekomstige vragenlijst van het digi-panel. We begrijpen dat het CDA enthousiast over deze vragen is en gelukkig kon Wethouder van der Have toezeggen dat dat geen enkel probleem was. Verder ging de raad unaniem akkoord met dit stuk.

 

 

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30