Fractie

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is HBB met 7 zetels de grootste partij van Heemstede.

De fractie van HBB in de gemeenteraad van Heemstede bestaat uit de volgende leden:

2 Lenny JagtenbergLenny Jagtenberg, fractievoorzitter

Lid rekenkamercommissie, lid commissie Samenleving, lid commissie Middelen, lid commissie Ruimte, lid agendacommissie

voor contact, klik hier

 

 

 

  

3 Peter KeyserPeter Keyser

 Lid commissie Middelen

 voor contact, klik hier

 

 

 

 

4 Klaas KremerKlaas Kremer

Lid commissie Ruimte

voor contact, klik hier 

 

 

 

 

5 Olav LommerseOlav Lommerse

Lid commissie Samenleving

voor contact, klik hier 

 

 

 

 

6 Rik de ValkRik de Valk

Lid commissie Middelen, lid Auditcommissie

voor contact, klik hier 

 

 

 

 

7 Saskia van de PietermanSaskia van de Pieterman

Lid commissie Samenleving

voor contact, klik hier 

 

 

 

 

HBB in het college van Burgemeester & Wethouders:

Annelies van der Have 1 Annelies van der Have

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Openbare ruimte en groen, Democratische vernieuwing en participatie, Duurzaamheid 

voor contact, klik hier