Speerpunten 2018

De komende jaren gaat Heemsteeds Burger Belang zich inzetten voor Heemstede met de volgende speerpunten:

Meedoen en denken

• Daadwerkelijke inwonerparticipatie vanaf de start van planvorming
• Verruimen inspraakmogelijkheden; van inspraak naar samenspraak
• Contact tussen gemeente en onze inwoners vergroten:
   o Wijkavonden, buurtevenementen, buurtregisseur en sportcoach
• Behoud en versterken van onze voorzieningen:
   o Cultuur, bibliotheek, sport, zwembad, etc.

Fijn en gezond leven in Heemstede

• Aanpak verkeersproblematiek Heemstede
   o Samen met onze inwoners nadenken over oplossingen
   o Met omliggende gemeenten duidelijke afspraken maken en maatregelen nemen
• Behoud van onze brandweerpost en terugkeer bemande politiepost
• Betaalbare zorg en behoud minimabeleid
• Meer ruimte voor natuur en recreatie:
   o Manpadslaangebied wordt zo veel mogelijk natuurgebied
   o Geen nieuwe grote bouwprojecten meer in Heemstede
• Duurzaamheid en milieu:
   o Ja, maar alleen als het ook echt bijdraagt aan een betere leefomgeving

Bestuur, economie en financiën

• Economische voorspoed:
   o Heemstede promotie en evenementenweek, gratis parkeren gedurende de daluren Raadhuisstraat en Binnenweg
• Lasten op peil en afschaffing Hondenbelasting
• Heemstede blijft Heemstede, een onafhankelijke gemeente

Het gehele programma kunt u hier downloaden.

HBB bollen

 

 

 

 

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30