Speerpunten verkiezingsprogramma 2014  • Een zelfstandig Heemstede. Samengaan met een omliggende gemeente is wat HBB betreft niet aan de orde.

  • Veiligheid in de wijken. Meer voorlichting over buurtpreventie ter voorkoming van inbraak en vandalisme

  • Geen hoogbouw en massale bebouwing, behoud van het dorpse karakter. Nieuwbouwplannen mogen het karakter en uitstraling van de buurt niet aantasten.

  • Hoge prioriteit voor zorg. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van zorg en hulp.

  • Veilig verkeer in Heemstede. Aanpakken Binnenweg, 30km-zones en vrijliggende fietspaden waar mogelijk.

  • Gratis parkeren op de Binnenweg in de ochtend en/of late middag.

  • Gedegen onderhoud van groen en gebruik van milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen

  • Geen XXL Vomar en parkeergarage tussen de Eikenlaan en Binnenweg

  • Een gedegen begroting zonder onnodige belastingverhogingen voor burgers

  • Burgers vanaf het begin betrekken bij besluitvorming

 

 

 

 

Leden van HBB kunnen hier onder inloggen voor het besloten deel van de website.