Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is HBB met 7 zetels de grootste partij van Heemstede. U kunt onze fractie eenvoudig bereiken door een e-mail te sturen naar info@heemsteedsburgerbelang.nl of het contact formulier in te vullen. Wij nemen dan contact met u op!

De fractie van HBB:

Klaas Kremer HBB Heemstede
Klaas Kremer
Raadslid Commissie Middelen & Commissie Ruimte
Carole Havers
Raadslid Commissie Samenleving
Peter Keyser
Raadslid Commissie Middelen & Commissie Ruimte
Saskia van de Pieterman HBB
Saskia van de Pieterman Raadslid
Commissie Samenleving
Lenny Jagtenberg
Raadslid Commissie Ruimte & Middelen
Olav Lommerse Raadslid Commissie Samenleving & Ruimte
Nine Posthumus Raadslid

HBB in het college van Burgemeester & Wethouders:

Annelies van der Have
Annelies van der Have Wethouder

Wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, Omgevingswet, duurzaamheid en afval, groen in de wijk, bestuurlijke vernieuwing en participatie.

Voorzitter HBB bestuur:

Jan Verhagen Voorzitter bestuur
Jan Verhagen
Voorzitter bestuur