Heemsteeds Burger Belang

Heemsteeds Burger Belang (HBB), opgericht in 1993, is de enige lokale en tevens de grootste politieke partij in Heemstede. Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politiek. HBB is als lokale partij bij uitstek dé partij die zich inzet voor de Heemsteedse inwoners en hun belangen. HBB is opgericht om inwoners meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van onze inwoners staat voorop. Lees hier meer over onze uitgangspunten.

Bij de verkiezingen in maart 2018 heeft HBB de meeste stemmen gekregen en hebben wij 7 zetels in de gemeenteraad. Op deze website houden wij u zo goed als mogelijk op de hoogte van onze activiteiten. Mocht u vragen, opmerkingen, kritiek en/of complimenten (die horen we namelijk ook graag!) hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij maken graag kennis met u!

Doe mee!

Praat mee en denk mee over Heemstede. HBB kan niet zonder achterban. Word ook lid en steun ons actief door mee te praten, te denken en te doen. Klik hiervoor op lid worden en vul het aanmeldingsformulier in.

 

Onze speerpunten:

Meedoen en denken:

 • Daadwerkelijke inwonerparticipatie vanaf de start van planvorming
 • Verruimen inspraakmogelijkheden
 • Contact met onze inwoners vergroten:
  • Wijkavonden, buurtevenementen, buurtregisseur en sportcoach
 • Behoud en versterken van onze voorzieningen:
  • Cultuur, bibliotheek, sport, zwembad etc.

Fijn en gezond leven in Heemstede

 • Aanpak verkeersproblematiek Heemstede
  • Samen met onze inwoners nadenken over oplossingen
  • Met omliggende gemeenten harde afspraken maken en maatregelen nemen
 • Behoud van onze brandweerpost en terugkeer bemande politiepost
 • Betaalbare zorg en behoud minimabeleid
 • Meer ruimte voor natuur en recreatie:
  • Manpadslaangebied wordt zo veel mogelijk natuurgebied
  • Geen nieuwe grote bouwprojecten meer in Heemstede
 • Duurzaamheid en milieu:
  • Ja! Maar niet voor de bühne. Alleen als het bijdraagt aan een beter milieu

Bestuur, economie en financiën

 • Economische voorspoed:
  • Villagemarketing en evenementenweek, flexibel parkeertarief
 • Lasten op peil en afschaffing hondenbelasting
 • Heemstede blijft Heemstede, een onafhankelijke gemeente

Zoals u weet vormen wij een college tezamen met Groen Links en het PvdA. We hebben een mooi college akkoord weten te bereiken waar veel HBB standpunten zijn overgenomen. Het collegeakkoord voor 2018-2022 vindt u hier https://heemsteedsburgerbelang.nl/2018/05/25/collegeakkoord-hbb-groenlinks-en-pvda/attachment-collegeakkoord_hbbgl_en_pvda-compressed/