Hoe vind je een nieuwe burgemeester?

Nu onze burgemeester heeft aangegeven niet voor een herbenoeming op te willen gaan, betekent dit dat we een nieuwe burgemeester moeten gaan zoeken. De verwachting is dat we half april 2024 een nieuwe burgemeester hebben.

Waarom duurt dat bijna een jaar? Dat leggen we uit met onderstaand tijdschema. Vooral aan het begin is dat een optimistische planning.

  1. 8 juni raad kiest een ‘selectiecommissie’ van 1 raadslid per fractie, plus 1 wethouder als adviserend lid, plus griffier, plus een plaatsvervanger van de griffier, eventueel aangevuld met de gemeentesecretaris als adviserend lid.
  2. Eind augustus stelt die selectiecommissie aan de raad voor: een profielschets voor de nieuwe burgemeester, en de verordening op de selectieprocedure. De raad stelt die vast, in een openbare vergadering. Hiermee merken we meteen op dat dit een heel krap tijdschema is. Een goede profielschets opstellen is niet eenvoudig; alleen een voldoende specifieke profielschets leidt tot kandidaten die goed passen bij Heemstede. Ook is nog niet duidelijk hoe we de inwoners van Heemstede hierbij betrekken.
  3. In september staat de vacature dan 3 weken open. Dat gaat met een officiële publicatie in de Staatscourant. De sollicitanten moeten hun brief sturen naar de Commissaris van de Koning in Haarlem – dus niet naar de gemeente.
  4. In oktober en november maakt de commissaris van de koning een eerste selectie. Hij spreekt daarvoor met veel kandidaten. Uiteindelijk stelt hij een lijst op van 6 tot 8 kandidaten die hij benoembaar vindt. Die verstrekt hij aan de selectiecommissie van de gemeente. De namen van die kandidaten zijn zeer geheim – zoals bij elke sollicitatie voor elke baan. Dat is omdat veel kandidaten niet willen dat hun huidige werkgever weet dat zij gesolliciteerd hebben.
  5. In december: De gemeentelijke selectiecommissie spreekt met die 6 tot 8 kandidaten. Ook dat gaat in het diepste geheim. De selectiecommissie doet uiteindelijk een aanbeveling aan de raad van 2 kandidaten, met een voorkeurskandidaat en een tweede kandidaat.
  6. Begin januari doet de gemeenteraad dan (in een besloten vergadering) een aanbeveling voor 2 kandidaten, aan de Commissaris van de Koning, wederom met CdK, een voorkeurskandidaat en een tweede kandidaat.
  7. Half januari tot half april heeft het ministerie Binnenlandse Zaken nodig om een beslissing te nemen. Die kijkt ook of er geen belemmeringen zijn voor de gemeentelijke voorkeurskandidaat; het ministerie kan daarvoor informatie gebruiken die de commissaris niet heeft (bv. van de AIVD). Ook is het mogelijk dat een kandidaat zich terugtrekt, bv. omdat hij een andere nieuwe functie heeft.
  8. Half april is dan de benoeming van de nieuwe burgemeester.
  9. En snel daarna de installatie.