Kalender Commissie & Raadsvergaderingen Heemstede

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar.

De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissie vergaderingen.

De agenda’s worden aangekondigd via de kalender, die u hier kunt inzien.

Vergaderingen raad en commissies bijwonen

U kunt via de knop aan de rechterzijde de vergaderingen van de gemeenteraad en commissievergaderingen volgen.

Inspreken

Tijdens de commissie vergaderingen kunt u inspreken over alle onderwerpen op de agenda en over andere onderwerpen die met de commissie te maken hebben.

  • Samenleving (sociaal domein, onderwijs, cultuur, veiligheid en sport)
  • Middelen (financiën, bestuur, juridische zaken)
  • Ruimte (bouwplannen, verkeer, afval, groen en milieu)

Aanmelden om in te spreken doet u via de griffie. Stuur een e mail naar griffie@heemstede.nl of bel 023 548 56 46

Fractievergadering

De fractie van HBB vergadert in de week van de commissie vergaderingen op maandag en in de week van de raadsvergadering op dinsdag. Wilt u over met ons praten over een onderwerp op de agenda, dan willen wij u vragen om ons een mail te sturen naar info@heemsteedsburgerbelang.nl

Wij zullen dan contact met u opnemen.