Kalender Commissie & Raadsvergaderingen Heemstede

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar.

De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissie vergaderingen.

De agenda’s worden aangekondigd via de kalender, die u hier kunt inzien.

Vergaderingen raad en commissies bijwonen

U kunt via de knop aan de rechterzijde de vergaderingen van de gemeenteraad en commissievergaderingen volgen.

Inspreken

Tijdens de commissie vergaderingen kunt u inspreken over alle onderwerpen op de agenda en over andere onderwerpen die met de commissie te maken hebben.

  • Samenleving (sociaal domein, onderwijs, cultuur, veiligheid en sport)
  • Middelen (financiën, bestuur, juridische zaken)
  • Ruimte (bouwplannen, verkeer, afval, groen en milieu)

Aanmelden om in te spreken doet u via de griffie. Stuur een e mail naar griffie@heemstede.nl of bel 023 548 56 46

Fractievergadering

De fractie van HBB vergadert online in de week van de commissie vergaderingen op maandag en in de week van de raadsvergadering op dinsdag. Wilt u over met ons praten over een onderwerp op de agenda, dan willen wij u vragen om ons een mail te sturen naar info@heemsteedsburgerbelang.nl

Wij zullen contact met u opnemen en uw input meenemen in de fractievergadering.