Zonder leden, geen HBB. U steunt ons door lid te worden. Zo kunnen we uw belangen nog beter vertegenwoordigen. De fractie vraagt dikwijls om advies van haar achterban en wordt ook vaak door haar achterban op zaken geattendeerd. U kunt zelf bepalen wat u wilt doen, wilt u actief meepraten, meedenken etc: u bent van harte welkom. Wilt u ons graag alleen steunen, maar blijft u liever in de luwte, ook goed!

Voor uw lidmaatschap vragen we een kleine bijdrage van 25 euro per jaar, zo is het lidmaatschap voor iedereen bereikbaar. Het jeugdlidmaatschap tot 25 jaar kost slechts 10 euro per jaar. Met uw bijdrage kunnen we de website in standhouden, ledenvergaderingen organiseren en de verkiezingen financieren (posters,advertenties, diverse drukwerken). HBB ontvangt verder geen uitkeringen of bijdragen vanuit het rijk of de gemeente, dus we moeten het echt van onze leden hebben.

Overtuigd? Stuur een mailtje naar info@heemsteedsburgerbelang.nl of bel ons op 06-52 52 46 39.