HBB zegt vertrouwen op in collegepartner VVD

Wij moeten concluderen dat de nu door de VVD ingeslagen weg naar de realisatie van een Vomar niet strookt met de afspraken uit het collegeakkoord.

We zijn inmiddels net iets meer dan 2 jaar onderweg. Hoewel wij een mooi collegeakkoord hebben gesloten met de VVD en het CDA, kwam er gaandeweg steeds meer frictie met de fractie VVD. Wantrouwen en het niet respectvol omgaan met de standpunten van HBB en de afspraken binnen het collegeakkoord voeren steeds meer de boventoon en discussies ontaarden steeds vaker op de man in plaats van op de bal. Een trieste gewaarwording en wat HBB betreft een onwerkbare situatie met de fractie VVD.

Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat HBB de samenwerking met de fractie CDA en de wethouder CDA als positief heeft ervaren. Hoewel er zeker wel tegengestelde standpunten zijn, is er altijd sprake geweest van wederzijds respect voor elkaars standpunten en een positieve houding voor het zoeken naar compromissen binnen het collegeakkoord. Overigens, ook de wethouders VVD, de heer Van de Stadt en mevrouw Hooij, hebben zich steeds welwillend en respectvol opgesteld. Dit heeft echter niet de onwerkbare relatie met de VVD fractie weten te voorkomen. Helaas kan HBB nu niet anders concluderen dan dat er geen vertrouwen meer is in de VVD als partner in het college.

Hoewel de samenstelling van dit college kort is geweest, willen wij ook inzoomen op dingen die we wél hebben bereikt. Meer dan ooit zijn wij in dit dorp bezig met burgerparticipatie. Wij gaan aan de slag om zo snel mogelijk een nieuw college te formeren dat daar een goed vervolg aan geeft. HBB gelooft nog steeds in het motto van het collegeprogramma: samen bereiken we meer.

 

Annelies van der Have

fractievoorzitter

 

Peter Keyser

voorzitter bestuur