Wijziging bestemmingsplan watermuziek

 Alle ruimte voor de ontwikkelaar. HBB is tegen

HBB staat voor duidelijkheid. Geen wijzigingen in bestemmingsplannen. De inwoners hebben recht op duidelijkheid en zekerheid in hun woonomgeving. De wijziging in het bestemmingsplan bestaat hieruit dat er alleen kaders worden mee gegeven. De kopers van de woningen hebben alle ruimte om het ontwerp aan te passen. Grootte van het bouwoppervlak. Positionering op het perceel. Zolang het maar binnen de kaders blijft. Dit geeft grote onzekerheid bij de huidige bewoners. En het meest vervelende van deze voorstellen is dat de omwonenden geeft inspraak meer hebben op de te bouwen woningen.
Ook geeft het de mogelijkheid voor binnenplanse wijzigingen van het plan. Dit is een college bevoegdheid. De raad staat buitenspel. Zo kan het college in het noordelijke bouwvlak het aantal van 32 etages uitbereidden naar bijvoorbeeld 50. Zolang de ontwikkelaar maar binnen de maatvoering van het bestemmingspaln (bouwhoogten en oppervlak) blijft. En natuurlijk wil de ontwikkelaar dat. Het levert meer geld op. Het argument van de ontwikkelaar en college om flexibeler en sneller op de wononigmarkt te kunnen anticiperen is voor HBB niet valide genoeg. Er zijn andere mogelijkheden.