Commissie Samenleving 20 oktober 2020

Onderzoek succesfactoren sociaal domein Heemstede

Stichting Rijk heeft onderzoek gedaan naar de succesfactoren van het sociaal domein in Heemstede. Heemstede houd namelijk meer geld over dan vergelijkbare gemeentes. Hoe kan dat en wat kunnen andere gemeentes hiervan leren?

Mevrouw Dane Teengs van Stichting Rijk heeft een uitgebreide uitleg gegeven over de samenstelling van het rapport en de conclusies met ons gedeeld. Het komt erop neer dat doordat wij in Heemstede korte lijnen hebben met alle instanties en dat wij veel binnenshuis middels ons “Loket Heemstede” regelen. Hierdoor kunnen mensen snel geholpen worden en wordt er ook een vinger aan de pols gehouden. Tevens worden er veel preventieve maatregelen getroffen en worden zaken in een vroeg stadium aangepakt en niet pas als iets al uit de hand is gelopen.

Vaststelling verordening speelautomaten Heemstede 2020.

Een dame van de afdeling legal van de eigenaar van Flamingo automaten op de Binnenweg kwam inspreken omdat zij van mening is, dat door de wijziging van de verordening Flamingo benadeeld zou worden. De aanwezigen deelden deze mening niet en konden zich wel in de nieuwe verordening vinden. Deze verordening gaat als hamerpunt naar de raad.

Regionale impact corona monitor, editie augustus 2020

Na lezing van het stuk en een uitleg van onze burgemeester is iedereen weer op de hoogte van de huidige stand van zaken en zullen wij in november weer een nieuwe “monitor” toegezonden krijgen. Het beleid in Heemstede kan onze goedkeuring dragen.

Wat verder ter tafel komt

Mevrouw van de Pieterman heeft naar aanleiding van vragen van een aantal oudere mensen gevraagd of de folder over extra’s voor de minima nog up to date is, omdat het lijkt alsof kinderen veel meer kunnen krijgen dan oudere mensen. De inclusieve samenleving geld voor alle mensen in Heemstede. De wethouder beaamt dit en zoekt uit of de folder nog up to date is.