Commissie Middelen 18 november 2020

De bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Het bestuur van Winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede (WCH) heeft het initiatief genomen om een samenwerking, in de vorm van een bedrijveninvesteringszone (BIZ), op te richten.

Het idee erachter is dat alle winkeliers van onze winkelstraat actief betrokken worden. Op dit moment is maar ongeveer de helft van de winkeliers lid van de winkeliersvereniging. Om dit te veranderen wordt de BIZ geïntroduceerd. Het belangrijkste verschil is dat er geen vrijblijvendheid is, iedereen betaalt en doet mee.

Op zich een keurig plan wat onze winkelstraat alleen maar goed kan doen. Bij leegstaande panden betaalt de eigenaar van deze panden, dit zorgt weer voor een extra motivatie om te verhuren.

Voor HBB is het erg belangrijk dat het draagvlak goed gemeten wordt. Ons eigen raadslid Lenny Jagtenberg heeft dit dwingend advies aan het college meegegeven. Wanneer iedereen mee moet doen en moet betalen is draagvlak natuurlijk essentieel.

Tevens is het van belang dat de lasten tussen de ondernemers eerlijk verdeeld worden. De bijdrage is gebaseerd op de WOZ waarde van de panden met een staffel en maximale waarde. De gemeente int dit als belasting en keert dat uit als subsidie aan de BIZ. Die zgn perceptie en beheers kosten neemt de gemeente voor eigen rekening. De gehele commissie kon zich in dit positieve initiatief vinden en het wordt dan ook een hamerstuk.

Advies aan Commissariaat voor de Media; representativiteit PBO Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)

Haarlem 105 wil ook in Zandvoort gaan uitzenden. Voor zover de raad er iets mee kon vond ze dit prima en het werd al snel een hamerstuk.

Wijziging in de tarieven precariobelasting Heemstede

Met dit voorstel wordt beoogd dat de gemeente vanwege de coronacrisis afziet van precariobelasting op terrassen en uitstallingen voor het jaar 2020. Een heel goed initiatief van het college. Corona heeft onze ondernemers hard getroffen en de gemeente helpt waar het kan. Ook dit wordt natuurlijk een hamerstuk.

Vertrouwenscommissie Heemstede

De raad stelt een vertrouwenscommissie in voor de tussentijdse klankbordgesprekken en de (her)benoeming van de burgemeester. Een vertegenwoordiging van de raad zorgt voor de uitvoering van deze taken. Deze leden van de vertrouwenscommissie worden benoemd door de gemeenteraad. Alles volgens het boekje dus ook dit wordt een hamerstuk.