Eén tegen eenzaamheid Heemstede

De gemeente Heemstede sluit zich aan bij het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Het college van B&W heeft dit vandaag besloten. Doel is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Daarbij trekken de gemeente en verschillende lokale partners samen op in een ‘sociale coalitie’.

Motie Heemsteeds Burger Belang

Een motie van HBB in november 2020 heeft ertoe geleid dat het thema eenzaamheid in Heemstede wordt opgepakt. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt toe, ook in Heemstede en zeker in deze coronaperiode. Eenzaamheid kan bij iedereen voorkomen, van jong tot oud. In Heemstede voelt ruim 35% van de inwoners zich eenzaam volgens onderzoek van de GGD. In de Herstelagenda naar aanleiding van één jaar corona in Heemstede, die in april werd vastgesteld, is de structurele aanpak van eenzaamheid dan ook één van de maatregelen. Eerder al nam de raad de motie ‘Samen tegen eenzaamheid’ aan. Als vervolg hierop is er samen met lokale partners een plan van aanpak gemaakt om eenzaamheid te doorbreken.

Sociale coalitie

Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan als er in iemands netwerk mensen zijn weggevallen of als er door allerlei verschillende omstandigheden betekenis wordt gemist in de sociale contacten. Organisaties als WIJ Heemstede, GGD, bibliotheek, sportsupport en sportservice, Kennemerhart, Road, Zorgbalans en de Klankbordgroep WMO zijn met de gemeente gestart om eenzaamheid in Heemstede tegen te gaan. Deze sociale coalitie gaat zich naast eenzaamheid ook breder inzetten voor sociale thema’s in Heemstede.

Heemstede laat duizend bloemen bloeien

Wethouder Sjaak Struijf is verheugd om te zien dat het thema eenzaamheid breed leeft in Heemstede. “Er gebeurt al veel. Toch is dit een kans om met elkaar de bewustwording te vergroten. Waar voor sommigen het bieden van activiteiten het gevoel van eenzaamheid wegneemt, is het voor een ander belangrijk om iets te kunnen blijven bijdragen. Ergens bij horen, bijvoorbeeld een sportclub of zangkoor, of iemand die je wil helpen als je een keer omhoog zit. Het draagt bij aan het gevoel dat je ertoe doet. Maatwerk in de aanpak is belangrijk. Het is ontzettend belangrijk dat in Heemstede de lokale partners zich samen inzetten om de inwoners van Heemstede prettig te laten leven en goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Met de start van de sociale coalitie is dit belang gezamenlijk onderstreept.”

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.