Begrotingsraad 2008

HBB keurt begroting af op hoge OZB verhoging van 6,5%

HBB heeft tijdens het begrotingsdebat ingezet op lastenverlaging ook voor de huizenbezitter. Daar is genoeg ruimte voor in de begroting. Het college wil echter op haar geld blijven zitten. Een motie van HBB voor een onderzoek naar een betere verkeersdoorstroming op de Cruquiusweg en Heemsteedse Dreef haalde het niet. onderzoek voor het opheffen busbaan op de Dreef was voor de meeste partijen (VVD-CDA-GL-D66) niet nodig. Zij laten de inwoners van Kennemerland graag in de file staan bij de javalaan of op de Heemsteedse Dreef. Ook onze inzetten op groen en groenbeheer vonden geen meerderheid in de gemeenteraad.

De begrotingsraad van 2008 was voor HBB wederom veel inzet en helaas weinig resultaat. Financieële ruimte in de begroting werd niet gebruikt om de burger te onlasten. Moties van HBB en VVD voor het verlagen van de OZB vonden geen meerderheid. De burger betaalt weer. Zeker de motie van de PvdA die fondsen beschikbaar stelt voor het Wilhelminaplein zonder plannen vindt HBB onjuist. Wilhelminaplein weer terug in de spotlights en vitaal de toekomst in daar kan HBB zich prima in vinden. Eerst een plan dan geld!!

De busbaan op de Heemsteedse Dreef heeft de afgelopen jaren het aantal buslijnen drastisch zien verminderen. Dit mede door de komst van de Zuid-Tangent. De busbaan kent een intesiteit van 6 bussen per uur. Waar ligt de de ondergrens voor het handhaven van de busbaan en wat zijn de gevolgen voor het opheffen voor het verkeer in Heemstede. HBB heeft gevraagd naar zo’n onderzoek. Welke verkeers- en verkeersveiligheid effecten heeft dit voor Heemstede. Dit verzoek vond weerklank bij NH en PvdA. Alle andere partijen (CDA, VVD, GL en D66) houden onverkort vast aan de busbaan. De inwoner is de verliezer. Nu wordt er zeker op korte termijn geen oplossing gevonden voor de wachttijden bij de kruising Cruquiusweg/Javalaan en het uitgaande verkeer op de Heemsteedse Dreef.

Inzetten van HBB om Heemstede als groene gemeente verder te onderstrepen vonden geen meerderheid. Intensiveren van groenonderhoud en het groen aankleden van de Cruquiusweg als visite- en entreekaartje van Heemstede vonden geen groene bodem bij het College. Bang voor de ondernemers aan de Cruquiusweg en de financiële gevolgen gaf het college aan dat zij zich op het standpunt stelt dat visie wijkt voor persoonlijk belang.