Moties HBB milieuvriendelijke onkruidbestrijding en ‘geen geleur aan de deur’ aangenomen!

geleur aan de deur

geleur aan de deurHBB kijkt tevreden terug op de behandeling van de begroting van Heemstede. We zijn blij met deze begroting en de voorgenomen plannen, deze komen overeen met wat HBB de kiezer heeft beloofd. De motie van HBB om direct te stoppen met het giftige onkruidbestijdingsmiddel Roundup en deze te vervangen voor milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen werd door de raad aangenomen. Dat zien wij als een grote winst voor Heemstede. Daarnaast diende HBB een motie in betreffende ‘geleur aan de deur’. We ontvangen steeds vaker klachten van onze inwoners over allerlei verkoop/abonnementen en goede doelen acties aan de deur.


 

 

Een verslag van de vergadering uit het Haarlems Dagblad dd. 8-11-2014 kunt u hieronder lezen.

 

Door Sjaak Smakman –
8-11-2014

HEEMSTEDE – De gemeente Heemstede mag qua plannenmakerij dan even pas op de plaats maken, zoals Annelies van der Have (HBB) het uitdrukte bij de begrotingsbehandeling, het leverde vrijdag wel een vertoon van eensgezindheid op waar de raad zich volgens PvdA’er Johan Maas zichzelf wel een compliment voor mocht geven ,,gezien de woelige baren bij omliggende gemeenten.”

Niet alleen PvdA’er Johan Maas, ook (en vooral) D66 voerde sinds de raadsverkiezingen stevig en soms gewoon hard oppositie.

Voor de Democraten waren de druiven dan ook zuur nadat ze ondanks het feit dat ze zelfs groter werden dan de VVD niet terug kwamen in het college. Van die frustratie was vrijdag bij de begrotingsbehandeling weinig meer te merken.

Fractievoorzitter Bert van der Linden somde een reeks punten op die zijn partij bij de begrotingsbespreking volgens hem had binnengehaald: de politieke herrijzenis van de klankbordgroep duurzaamheid, een collegevisie op hoogbouw en de stofkam halen door alle gemeentelijke  regelgeving. ,,Onze inbreng is beloond”, constateerde hij tevreden.

Hoogbouw

De hoogbouw is overigens nog niet van de baan, liet wethouder Remco Ates weten. De woontoren in het plan Havendreef komt er gewoon, terwijl ook in Spaarnelicht hoogbouw nog op het programma staat. En op het Nova-terrein heeft Elan Wonen nog altijd gewoon toestemming voor een appartementencomplex van vijf verdiepingen. Ja, daar gaat hij nog een keer met Elan over praten als hij ze ergens tegenkomt, liet hij Maas op diens vraag weten. Dat kan wel wat voortvarender, vond Maas overigens: ,,U kunt ook gewoon naar ze toe gaan.”

Onkruid

Tekenden voor de eensgezindheid gisteren waren dat de moties en het amendement vrijdag vrijwel allemaal unaniem werden aangenomen. Zo schakelt Heemstede op initiatief van HBB volgend jaar al helemaal over op Ultima voor de onkruidbestrijding in plaats van het veel momenteel gebruikte Round Up, dat veel giftiger is en vanaf 2016 daarom ook niet meer gebruikt mag worden.

GroenLinks sloot zich daar wat schoorvoetend bij aan. Ook Ultima is immers hoe dan ook een gif. ,,Maar het is toch een stapje vooruit”, aldus Eric de Zeeuw, die verder hoopt dat Heemstede in de loop van het komende jaar tóch kiest voor een echt milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding.
De kans daarop is overigens gezien de kosten erg klein, liet wethouder van financiën Pieter van de Stadt weten.

Geleur

De enige verdeeldheid was over een ander voorstel van HBB, geen geleur aan de deur genaamd. De lokale partij wil dat collecteren en deurverkoop niet langer helemaal vrij zijn in Heemstede, maar dat daarvoor een vergunning nodig of in elk geval een meldplicht. Dat scheelt niet alleen veel overlast en irritatie, aldus Van der Have, maar het zorgt ook voor meer veiligheid.

Volgens de politie worden collecteren en venten óók gebruikt om te kijken of mensen thuis zijn, dan wel om ze aan de praat te houden zodat een handlanger tijd heeft om via de achterdeur naar binnen te gaan en daar te pakken wat van zijn gading is. Met een vergunningsplicht wordt dat een stuk moeilijker.

Alleen D66 stemde uiteindelijk tegen het voorstel. Het is wel een ‘uiterst vriendelijk plan’, vond But Klaassen, maar in de praktijk zal het, volgens D66, niet blijken te werken.