Vomar november 2017

vomar ligging

vomar ligging
In de raadvergadering van november 2017 werd het definitieve voostel van het college van D66, CDA en VVD voorgelegd voor de bouw van een nieuwe grote Vomar, die tussen de Binnenweg en Eikenlaan moet komen. Lenny Jagtenberg heeft namens HBB het woord gevoerd en de collegepartijen opgeroepen hier van af te zien. Alle argumenten ten spijt denken de collegepartijen toch dat Heemstede hier beter van wordt. Ook de petitie met meer dan 1200 handtekeningen tegen de Vomar werd weggezet als onbeduidend. Wat HBB betreft een grove fout.

Onze inbreng:

“Ik sta hier om een ultieme poging te doen u op andere gedachten te brengen. En met u bedoel ik D66, VVD en CDA. U bent volksvertegenwoordiger. U moet het algemeen belang dienen. Wiens belang wordt gediend met dit plan?

Ik kan er maar 1 aanwijzen: Hoorne Vastgoed/de Vomar. Begrijp me goed: de wens van de Vomar om uit te breiden omdat de huidige locatie te klein is is legitiem. Maar het algemeen belang gaat wel verder dan de belangen van 1 supermarkt. Een supermarkt kan een trekker zijn maar de locatie waar hij nu gepland staat heeft helemaal geen trekker nodig. Wel het stuk van de Binnenweg waar de Vomar vertrekt.

Maar terug naar het algemeen belang:

Wiens en welke belangen dienen wij niet?

1) De om/aanwonenden al dan niet verenigd in de BBO
Die worden geconfronteerd met een enorm bouwvolume in hun achtertuin. Met verkeer door hun straat waaronder grote vrachtwagens, minimaal 3 per dag (1 vers/1 diepvries/1 houdbaar) nog afgezien van de te lossen vrachtwagen en busjes van de specialiteiten leveranciers. Worden geconfronteerd met de problemen van de bouw met bronbemaling, heien op een postzegellocatie ingeklemd tussen huizen die er al wat langer staan.
Diezelfde buurtbewoners worden ook al geconfronteerd met verkeer naar de bieb, nu bezig aan een transformatie tot multifunctionele ruimte. Tot en met de knop van de deur is verhuurd en het is een groot gebouw. Hun woonomgeving gaat teniet,.

2) De Heemsteedse consument of het winkelend publiek.
Er is op zich voldoende aanbod: ook uit het rapport van DNTP blijkt dat er in Heemstede al meer vloeroppervlakte heeft dan een gemeente met een vergelijkbaar aantal inwoners. Kardol concludeert zowel in het eerste als het tweede rapport dat er onvoldoende distributieve ruimte is voor een grote supermarkt. Ik kom daar nog op terug. Uit het feit dat de petitie ruim 1200 x ondertekend is zegt ook iets. Voor een petitie als deze, mede gelet op het aantal stemgerechtigde inwoners, is dat een behoorlijke score. Mensen willen daar geen Vomar.

3) Het Noordelijk van Binnenweg. Alle rapporten geven aan dat dit deel het al moeilijk heeft. Als de Vomar daar vertrekt zonder dat een trekker terugkomt zal dat deel verder afsterven. Wat komt er in het achter te laten pand?

4) De winkeliers. Het standpunt van het bestuur van de WCH is voor mij onbegrijpelijk. Uit de door ons gehouden enquete blijkt dat die winkeliers er helemaal niet op zitten te wachten. Integendeel zelfs. Het 2e rapport van Kardol waarnaar verwezen werd zegt zelfs iets heel anders. Dat zegt “Wanneer het Vomar-project wordt uitgevoerd en de beschikbare distributieve ruimte wordt overschreden zal de concurrentie in de dagelijkse goederen sector van Heemstede toenemen. Niet alleen tussen de bestaande supermarkten onderling, maar zeker ook tussen de supermarkten en de vele aanwezige foodspeciaalzaken in het centrum van Heemstede. Concurrentie tussen de supermarkten wordt meestal op het terrein van de versproducten uitgevochten en kan derhalve grote negatieve gevolgen hebben voor de foodspeciaalzaken”

Daar is toch geen woord Frans bij. Op zich mogen de Deka, AH en de Vomar concurreren maar gelet op het feit dat de Heemsteedse consument niet zich te wachten op een dubbeltje korting op een pot pindakaas zal de concurrentie zich met name richten op vers. En dat zal wel degelijk gevolgen hebben voor de speciaalzaken op de Binnenweg

5) De uitstraling van onze Binnenweg
Die wordt nu omschreven als een bonte kralenketting met circa 330 publieksgerichte voorzieningen en heeft Heemstede een relatief omvangrijk aanbod. In de brancheverdeling valt vooral het ruime aanbod in dagelijkse branches o.a. verszaken. Daarnaast zitten er veel zaken in het wat duurdere segment. Een supermarkt die zich richt op de onderkant van de markt (een rode Vomar) doet daar afbreuk aan.

6) De verkeersdeelnemers op de Binnenweg
In Heemstede moest een spoorwegovergang dicht waar alleen fietsers gebruik van maakten omdat dat het veiligste was. Nu komt er een uitrit op de Binnenweg op een toch al niet al te breed stuk. En dat is wel veilig?

7) Parkeerplaatsen
Allereerst merk ik op dat geen supermarkt bouwt om parkeerplaatsen te creëren. Als je parkeerplaatsen tekort komt wat overigens niet alleen in mijn beleving maar ook volgens onderzoeken alleen op zaterdagmiddag het geval is leg je parkeerplaatsen aan. Als dat niet kan probeer je het meer te spreiden: HBB is voorstander van aan het begin en einde van de dag gratis parkeren. Er zijn wel meer oplossingen. En hoeveel zijn het er nou? Het college verkoopt u knollen voor citroenen. Ze roepen 100 maar slikten bij de laatste ruimtevergadering dat al in tot 60. Maar als ik de stukken van de bieb erbij pak te weten de notitie parkeerbehoefte uit 2016 komt die elke werkdagmiddag 13 plaatsen te kort. Uit het collegebesluit van oktober 2016 omgevingsvergunning Julianalaan wordt gesproken over de realisatie van 110 plaatsen waarvan circa 40 voor verbeteren rond het centrum.
Het zijn er dus ook geen 60?

8) De Heemsteedse belastingbetaler
Want die draait straks op voor de kosten van de procedures in bezwaar en beroep tegen dit onzalige plan. En die gaan er zeker komen. Want de wethouder kan wel beweren dat een erfdienstbaarheid ooit gevestigd in 1946 niet bedoeld is voor vrachtwagens, maar dan ziet zij wel over het over hoofd dat het recht van weg (en niet van voetpad!) zo’n beetje de sterkste erfdienstbaarheid is die ons recht kent en dat er ook wel eens rechten kunnen ontstaan door verjaring zoals we met Alverna hebben gezien. Er zit wel degelijk een privaatrechtelijke belemmering maar de rechter maakt uit of die inderdaad evident is. Maar dan zijn we een hoop kosten verder. Gaat Hoorne dat ook betalen? Alle ambtelijke uren benodigd voor de bezwaar en beroepsprocedures?

Wat zei DTNP ook alweer?
Schaalvergroting is alleen gewenst indien er geen sprake is van een onaanvaardbare afname van het woonklimaat en er geen nieuwe knelpunten in de verkeersstructuur, verkeersveiligheid en het verblijfsklimaat ontstaan. Een supermarkt kan van grote meerwaarde zijn voor het centrum, maar ook grote overlast veroorzaken. Alleen bij een goede en duurzame inpassing is (beperkte) schaalvergroting van supermarkten in het centrum gewenst.

Het College: 
…. Er kan nu geen houtzagerij meer komen….. alsof dat een reële optie was
…. Geen parkeerdek bieb… helemaal geen slechte optie, kunnen we over nadenken
…. 100 plaatsen…. O ja die had ik al gehad
… de kurk…. Wellicht maar niet op die plek
…. Andere winkels profiteren…. Niet dus, in ieder geval niet de vers foodzaken
… nieuwe woningen: nog aantrekkelijker… hoe kunnen woningen bovenop een supermarkt dat voor elkaar krijgen?

 

Ik ga afronden. Mijn collega mevrouw Goedkoop heeft het al gesteld tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 16 november jl. : Nu wilt u, 4 maanden voor er nieuwe verkiezingen zijn, koste wat het kost dit plan doordrukken met zo’n kleine meerderheid in de raad, terwijl er aantoonbaar bij zoveel belanghebbenden grote weerstand is…
Bent u dan nog steeds oprecht van mening dat dit onzalige plan moet doorgaan?
Bent u nog steeds van mening dat u dan opkomt voor de belangen van Heemstede en van de bewoners?
HBB is van mening dat u niet luistert naar de burgers. Dit is een ontwikkeling waar iedereen over 5 jaar spijt van heeft. Dan hebben we drama s met de bouw achter de rug, is het noordelijk gedeeltelijk leeg en zijn de vers food zaken weggeconcurreerd. Een historische blunder. Zeer veel belanghebbenden hebben verklaard tegenstander te zijn van de bouw van een nieuwe Vomar aan de Binnenweg in het centrum van Heemstede. De hierboven genoemde cijfers liegen er niet om.
Hierbij doe ik een dringend beroep op de fractieleden van D66, VVD en CDA te luisteren naar allen die tegenstanders zijn van dit plan, en de D van Democratie in hun partijnaam ook daadwerkelijk waar te maken door hun steun aan het voorliggende plan in te trekken..”