Commissie Ruimte d.d. 14-06-2018

Het was de eerste commissie ruimte voor de kersverse wethouders. Voor ons raadsleden was het natuurlijk ook even wennen, maar uiteindelijk maakt het niks uit of je de vragen nu stelt aan Sebastiaan of onze eigen Annelies.

Aangezien Sebastiaan Nieuwland verhinderd was moest Olav Lommerse voorzitten. Hij had deze middag een spoedcursus voorzitten van de griffie gehad en het ging uitstekend, het was net alsof hij het al jaren deed.

Het was een korte commissie aangezien er om 20:45 een afspraak met het Havenlab gepland stond. Het was dan ook geen verassing dat niet alle agenda punten konden worden afgehandeld. De voorzitter maakte een punt van orde om de A-stukken (Het jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019 mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland & de Begroting 2019 en rekening 2017 GR Omgevingsdienst IJmond) te verplaatsen naar de raadsvergadering op 28-06-2018. Wel kwam HBB met het verzoek aan de wethouders om de antwoorden op de technische vragen dan in elk geval alvast schriftelijk te beantwoorden.

We trapten af met een tweetal insprekers. De eerste inspreker was de heer Rookmaker die zich samen met zijn buurtgenoten zorgen maakt om de voornemens van het kinderdagverblijf om zich uit te breiden en een Animal farm toe te voegen. Volgens de wethouder zijn er geen verbouw vergunningen afgegeven en let handhaving er goed op zodat men niet zonder de juiste vergunningen aan de slag gaat. HBB vroeg ook aan de wethouder of plaatsing van 90 kinderen sowieso binnen de wettelijke kaders mogelijk was.

De tweede inspreker was de heer Geels. Hij sprak in over het verplaatsen van de bebouwde komgrens. Een besluit dat in het verleden al unaniem genomen was door de raad, maar nu wordt tegengehouden door de provincie. Bijna de gehele commissie wilde wel bij wijze van een ludieke actie zelf het bord verplaatsen. Alleen het CDA verzette zich hiertegen.

Het volgende punt op de agenda was de brug over het IJsbaanpad. Een B-stuk. Uiteindelijk kon de gehele commissie zich prima vinden in het ontwerp. Yvette Schul (D66) vroeg of de brug ook geschikt was voor mindervaliden en dat is zeer zeker het geval. Wel bleek dat voor de aanwezige raadsleden het ligplaatsen beleid en de wachttijden volstrekt onduidelijk waren. Besloten werd om dit in de commissie middelen verder te laten uitzoeken en hier na de zomer verder over te praten

Na het afhandelen van de overige agendapunten / bouwprojecten en “wat er verder ter tafel komt”, werd de vergadering gesloten en konden we ons opmaken voor het Havenlab.