Commissie Middelen 13 februari 2019

De investering van de damwand van de jachthaven Van Merlen valt hoger uit doordat gebruik wordt gemaakt van ander materiaal dat 2 keer zo lang mee gaat, en doordat er langere damwanden, conform de huidige normeringen, worden toegepast. HBB’er Kremer heeft dit punt uitgezocht en adviseerde positief over de hogere investering.

Het normenkader voor de controle van de jaarrekening, een landelijk opgestelde lijst met wetten en regels voor de controle door de accountant, van de gemeente Heemstede, wordt positief ontvangen.

HBB heeft de samenwerking met Bloemendaal op de agenda gezet: wij willen over de steeds verdergaande vervlechting met Bloemendaal een debat in de gemeenteraad. Een eventuele fusie met Bloemendaal is voor HBB in 1 woord samen te vatten: onbespreekbaar. HBB heeft 15 vragen gesteld, die in de komende maand beantwoord zullen worden door het college. Ook de overdrachtsnotitie van de vorige gemeenteraad wordt geagendeerd en besproken. HBB is wel voor samenwerking, maar wil ontvlechting van de financiële afdelingen. Of geheel ontvlochten moet worden hangt af van de antwoorden op de vragen en van het daarop volgende debat.

Voor de door inwoners en andere belanghebbenden aangedragen nieuwe initiatieven is een budget van 200.000 euro beschikbaar gedurende de komende 4 jaar. HBB vindt “Ede doet”, een model waarin inwoners een bedrag aan een doel naar keuze mogen besteden, een goed werkbaar model, maar wacht af wat de Startbijeenkomst Ontwikkelprogramma Participatie van 4 maart j.l. oplevert. HBB wil graag van onze inwoners horen welk initiatieven deze willen nemen en op welke manier dat moet worden ingevuld.