Commissie Ruimte 14 en 18 maart 2019

Er waren maar liefst 2 commissies nodig om de nodig ruimtelijke zaken af te handelen.

We trappen af met de commissie van 14 maart.

Het actieplan verkeersdruk Heemstede:

Dit actieplan werd door de commissie positief ontvangen. Met name het laaghangende fruit en het voornemen om de Lanckhorstlaan als doorgaande route te schrappen kon rekenen op bijval van de commissieleden. Overigens is HBB wel van mening dat onze wethouders blijvend in overleg moeten treden met de provincie, de buurgemeenten en het MRA. De invloed van besluiten binnen Heemstede reiken maar tot zover. Indien men rondom Heemstede talloze woningen uit de grond wil stampen dan moet men wat HBB betreft ook zorgen voor een routing die niet door maar om Heemstede heen gaat.

Ontwikkeling van de Haven: 

Om de exploitatie kosten enigszins te verlagen waren door het college een aantal varianten bedacht. Te weten:

– Het schrappen van het nachtverblijf.

– Extra steigers ten koste van de bootverhuur

– Minder toezicht

Uit de reacties van de insprekers bleek dat men niet enthousiast was over de mogelijkheid tot nachtverblijf, en dat men graag de bootverhuur zou handhaven. HBB volgt hier het advies van het Havenlab. Zij hebben hier jaren aan gewerkt en er enorm veel tijd in gestoken. Het resultaat mocht er dan ook zijn. Kort samengevat levert dat het volgende op:

– Wel onderzoeken of bootverhuur financieel mogelijk is.

– Geen nachtverblijf wegens mogelijke overlast en hoge kosten.

– Eventueel besparen op handhaving indien mogelijk.

Vaststelling actieplan ontwikkeling geluid: 

Kort samengevat komt geluidreductie neer op slimmer en stiller asfalt: geluidsschermen binnen de bebouwde kom zijn in de meeste gevallen geen optie. We hadden geluk met de inspreker de heer Hungens die kennis van zaken had. Hij stelde dat de getoetste dB eis niet de juiste was. Wij hebben het college gevraagd dit te onderzoeken. Ook waren er enkele suggesties van de heer Hungens zoals geluidsreflectoren op de middenberm welkom. Het college gaat onderzoeken of deze toegepast kunnen worden. HBB kwam met de suggestie zeer stil asfalt toe te passen waar mogelijk. Deze levert een veel hogere reductie op dan bij standaard geluidwerend asfalt. Ook is HBB van mening dat de opgegeven dB waarde een maximale waarde is, en dat het college niet hoeft te schromen om veel lager uit te komen.

De commissie van 18 maart:

Manpadslaangebied:

Er waren veel insprekers die allemaal hun eigen visie op dit gebied hadden. Hierna kenmerkte de vragen en het debat zich als een gesprek met veel ruis. Om een en ander samen te vatten moeten we terug naar de basis. Waar ging het nu eigenlijk om. Het college wilde een kleine actualisatie van 2017 naar 2019 voor wat betreft de financiën, dit om te bepalen hoeveel woningbouw er nu eigenlijk nodig is om een groene recreatieve zone te ontwikkelen. Zeker nu duidelijk is dat de provincie niet wil meebetalen. Als suggestie werden 3 mogelijke uitkomsten meegegeven. De halve commissie viel over die drie opties, terwijl deze eigenlijk niet eens aan de orde waren. Ook vielen sommige leden (met name D66, maar ook de VVD) over het “nieuwe onderzoek”, vooral omdat HBB  hiervoor tegen meer onderzoeken was. Echter het is geen onderzoek maar een kleine actualisatie die zelfs volledig gedekt kan worden uit de restanten van het budget van het reeds eerdere juist door D66 gewenste onderzoek.

Hoe dan ook het college komt met cijfers en resultaten zodat we het in mei over de uitkomsten kunnen hebben, en dan ook een politiek oordeel kunnen vellen..

Aanvullende voorschriften parkeren:

Dit betrof een aanpassing van de wet en regelgeving om een oude vervallen wet te vervangen. Er veranderde niets voor wat betreft de voorschriften parkeren.