Commissie Ruimte van 9 en 13 mei 2019

Commissie Ruimte 9-5-2019

Verplaatsen diverse agendapunten.

Bij de aanvang van de commissie middelen werd het voorstel gedaan om het agendapunt “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning parkeerplaats en passeerstroken voor seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 199” te verplaatsen naar maandag 13 mei vanwege de overvolle agenda.

Later op de avond toen het al na twaalven was, is er ook besloten de resterende vergader punten (motie Duinpolderweg, Rapportage uitvoering kwaliteit VTH-taken, omgevingswet) mee te nemen naar de extra commissie vergadering van maandag 13 mei.

Camplaan 40, aanvraag omgevingsvergunning kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Veel insprekers hadden zich gemeld voor dit onderwerp. Onder de inwoners bleken de zorgen groot. Vooral geluid, verkeer, gevaar en mekkerende geiten werden genoemd. Allemaal terechte zorgen wat HBB betreft. Ook kwam de ondernemer aan bod. Zij wil graag haar kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang uitbreiden van 30 plaatsen naar 100 plaatsen. Ook wil zij, zij het op aanvraag in het weekend open. Op de vraag hoe het nu eigenlijk zat met haar wetenschap betreffende de huidige bestemming en makelaar wilde zij geen mededeling doen. Ook was zij niet voornemens de geit te verruilen voor een minder lawaaierig dier.

Volgens het college waren er verkeerstechnisch en juridisch geen problemen te voorzien. HBB ziet dat anders, het kinderdagverblijf is gevestigd aan een van de drukste straten van Heemstede, er is in de buurt geen enkele parkeervoorziening op korte afstand, met als gevolg dat men op de stoep gaat parkeren of op de weg met de knipperlichten aan. Dit levert volgens HBB allerlei gevaarlijke situaties op. Het college opperde dat men achter het gemeentehuis kan parkeren, maar volgens HBB gaan mensen dit in de praktijk gewoonweg niet doen. Mensen moeten naar hun werk en hebben vaak haast. Die gaan niet op 10 minuten wandelafstand met de kinderwagen voor zich of maxi-cosi in de hand een gezellige wandeling maken om 7 uur ’s ochtends.

Ook zijn er zorgen voor de overlast. De huidige situatie is al erg vervelend vanwege de mekkerende geit, en dit wordt alleen nog maar erger zodra er constant 20-30 kinderen op de buitenplaats spelen. Uiteindelijk leek het de gehele commissie verstandig dat er nu eerst een mediation traject gestart wordt, en dat de aanvraag ingetrokken wordt ten tijde van dit traject. HBB hoopt dat de ondernemer zal inzien dat de mogelijkheden op deze specifieke locatie beperkt zijn, en daar naar gaat handelen. Voor wat betreft HBB zou het een goede 1e stap zijn om de geiten naar een kinderboerderij te brengen. Beter voor de dieren en beter voor de omwonenden. Indien men niet kiest voor het mediation traject is het advies van de commissie unaniem negatief.

Geactualiseerde afspraken Regionaal Actieprogramma Wonen

Voor Heemstede lag de bouwopgave op 144 woningen tot 2024. Heemstede heeft hier ruimschoots aan voldaan met 257 woningen. Dit onderwerp leidde tot veel discussie in de commissie. Het was voor velen niet duidelijk hoe het nu zat met de bovengrens. Verwacht het RAP nu dat we nog meer woningen gaan bouwen, of hebben we ruimschoots voldaan? Volgens Wethouder van der Have was de commissie aan zet, daarmee bedoelde ze of er vanuit de commissie nog meer behoefte was aan meer woningen, echter dit werd door de toehoorders ook niet helemaal goed begrepen. HBB vindt dat we ruim voldoen aan de gevraagde eis, en dat extra inspanningen reeds geleverd zijn.

Commissie Ruimte 13-5-2019

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning parkeerplaats en passeerstroken voor seminarhotel Mariënheuvel, Glipper Dreef 199

Chateauform wil graag de het monumentale gebouw met buitenplaats (Mariënheuvel, Glipper Dreef 199) huren om hier een seminar hotel van te maken. Dat wil zeggen een hotel met als primaire taak het geven van seminars, en dat kamerhuur alleen samengaat met deze seminars. Met andere woorden, de kamers kunnen niet verhuurd worden aan toeristen of personen die niet naar een seminar gaan. Een hele goede invulling voor deze mooie plek aldus HBB, zeker gezien er geen overlast te verwachten is, en Chateauform veel rekening houdt met het monumentale karakter van het pand en de omgeving.

Keerzijde is dat er een flink aantal parkeerplaatsen gerealiseerd dient te worden. Gelukkig is er qua ontwerp genoeg rekening gehouden met de duurzaamheid en het aangezicht. De hoeveelheid plaatsen zijn onder andere nodig vanwege de te verwachten piekbelasting, het personeel, bezoekers die alleen overdag komen en de overnachtende hotelgasten.

Tevens zijn er enkele passeer stroken voorzien op de smalle toegangsweg. Er waren in de commissie wel enkele kritische geluiden over de hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen, maar uiteindelijk was de gehele commissie positief en vond het een hamerstuk.

Manpadslaangebied, uitwerking denkrichtingen

Er waren door het college 10 denkrichtingen opgesteld waarmee 3 modellen van invulling van het Manpadslaangebied benaderd konden worden. Een deel van deze vergadering was besloten en kan derhalve niet in dit verslag opgenomen worden.

Uiteindelijk heeft het college bij alle partijen informatie opgehaald hoe zij dachten over deze denkrichtingen en in het verlengde daarvan hoe het college het beste de onderhandelingen met de eigenaren in zou moeten gaan.

In grote lijnen waren partijen het wel eens. Wat kleine nuances waren dat D66 niks zag in het garanderen van een vaste plek voor de volkstuinen. En het CDA wilde het gebied gebruiken voor sociale woningbouw. Wat HBB betreft kunnen de volkstuinen blijven waar ze zijn, en is sociale woningbouw op dit gebied een no go. Sociale woningbouw gaat de hoogte in en om het te kunnen financieren is er ook vrije sector bouw nodig. Het hele gebied zou rood kleuren, met alle bezwaren van dien.

Tevens wilde het CDA graag alles in de openbaarheid. Dat klinkt natuurlijk heel aardig, ware het niet dat je daarmee je onderhandelingspositie volledig ondermijnt. Op D66 na begrepen de meeste partijen dit wel.

Vooral bij HBB en de VVD was de roep er om er nu eens een keer mee te starten het sterkst hoorbaar. Wethouder van der Have zei toe er zo snel mogelijk mee te starten en dat op de agenda te zetten.

 

 

 

Uitvoering motie Continuering deelname stuurgroep Duinpolderweg

Heemstede is uit de Stuurgroep Duinpolderweg gezet, en wij hebben als raad een motie ingediend zodat wethouder Mulder kon proberen ons weer in deze stuurgroep te krijgen. Helaas is dit ondanks alle inzet van wethouder Mulder niet gelukt.

Wel heeft onze wethouder een doekje voor het bloeden gekregen. Er wordt nu een breed bestuurlijk overleg opgetuigd. Allemaal heel prima, maar wij wilden terug in de stuurgroep. Volgens de wethouder is het breed bestuurlijk overleg erg nuttig. HBB is op dit moment wel wat sceptisch, maar anderzijds hebben we vertrouwen in het oordeel van de wethouder. HBB blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

 

Rapportage uitvoering kwaliteit VTH-taken 2017 en 2018 en oordeel GS Noord-Holland IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 2018

De in 2016 vastgestelde Verordening VTH-taken verplicht het college de raad te rapporteren over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Het oordeel van GS voor het proces op het gebied van toezicht en handhaving omgevingsrecht voor 2018 is niet adequaat.

Volgens wethouder van der Have zijn alle benodigde aanpassingen inmiddels gedaan zodat de gemeente bij de volgende beoordeling weer adequaat beoordeeld zal worden. De gehele raad kon zich hier in vinden.