Verslag MRA meeting 15 mei 2019

Het was een drukke bijeenkomst op ons eigen plein 1. Alle bekende gezichten van onze buurgemeenten waren aanwezig. Ook was Heemstede goed vertegenwoordigd met 9 raadsleden en 2 wethouders.

We kregen een presentatie over het belang van de MRA en de problemen die op ons afkomen. Vervolgens werden we gesplitst in werkgroepen en daar hebben we gebrainstormed met leden van de organisatie en raadsleden / wethouders van andere gemeenten.

Over het algemeen werd duidelijk dat vooral bij Heemstede maar ook bij andere gemeenten de meeste pijnpunten bij de infrastructuur liggen. Men kan natuurlijk van alles willen voor wat betreft woningbouwopgaven, meer toerisme, grotere vliegvelden. Maar dat kan onze huidige infrastructuur nou eenmaal niet aan. Sterker nog zodra Amsterdam zonder enig overleg het betaald parkeren onbetaalbaar maakt en alle op fossiele brandstof rijdende auto’s verbied wordt het alleen nog maar erger. Men gaat massaal uitwijken naar onze regio.

Uiteraard hebben we dit duidelijk gemaakt naar de MRA organisatie, en we zullen er gespitst op zijn dat zij dit ook meenemen in de volgende ronde. De definitieve MRA agenda wordt in oktober aan de betreffende raden ter goedkeuring voorgelegd.