Commissie Middelen 12 juni 2019

Jaarrekening, Voorjaarsnota en Kadernota

Aangezien dit een exercitie betreft die over meerdere vergaderingen en commissies heengaat zal hier later een uitgebreid verslag van volgen.

Strategisch gemeentelijk vastgoed:

Met alle duurzaamheidsplichten die op ons afkomen, heeft het college besloten om kritisch te kijken naar onze vastgoed portefeuille. Een ontzettend verstandig besluit wat HBB betreft. Gemeentes zijn er niet om (niet noodzakelijk) vastgoed te exploiteren.

Wethouder van der Have heeft geheel in de lijn die wij prettig vinden de koe bij de hoorns gevat en meteen al een lijst opgesteld. Een hele effectieve manier van werken want we weten meteen waar we het over hebben.

Helaas werd het door sommige inwoners gezien als een definitieve lijst en waren enkele insprekers bang uit hun atelier of ander recreatief betrokken pand gezet te worden. Dit was natuurlijk niet de bedoeling, maar om zulke gevoelens te voorkomen heeft de raad gevraagd of we per pand kunnen kijken naar het nut en de noodzaak.

Wat HBB betreft, moeten we geen kunstenaars uitzetten die er al hun hele leven zitten, maar kunnen we bijvoorbeeld weer wel vraagtekens zetten bij de theeschenkerij en de burgemeesterswoning. Enfin we houden u op de hoogte.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

HBB begrijpt dat er budget nodig is om het een en ander qua kosten te onderzoeken. Het college heeft deze uitvoering van de motie dan ook keuring gedaan.

Wel vinden we het van belang dat er eerst duidelijkheid komt welke panden we gaan verduurzamen en hoe. Ook hebben we gevraagd naar de baten van de energiebesparing.

HBB is derhalve van mening dat we dit stuk eigenlijk niet los kunnen zien van het strategische vastgoed.

Begroting 2020 en jaarstukken 2018 en jaarverslag Omgevingsdienst IJmond

In de gehele raad overheerst het gevoel dat we er eigenlijk weinig van kunnen vinden. Volgens het verslag gaat het allemaal prima en de begroting was voor ons duidelijk opgesteld. Verder valt er niet veel over te vertellen