Het raadsgesprek afval 10 maart 2020

De Commissie samenleving is komen te vervallen, hier in de plaats van:
Het raadsgesprek afval en de bereikbaarheids visie Zuid Kennemerland

Raadsgesprek afval
Voorafgaand aan deze vergadering kregen wij van het college een overzicht afvalverwerking van tal van verschillende gemeenten, en onze eigen proef (in de wijk Merlenhoven). Ondanks dit overzicht was het voor de raad nog wel lastig om in te schatten welk effect de hoogbouw zal hebben op de resultaten. Het college vertelde ons dat daar wel maatwerk voor nodig is, maar dat zij verwachten dat het resultaat positief zal uitpakken.
Wij moeten als Heemstede een aantal landelijke doelstellingen halen, daar kunnen we nu eenmaal niet omheen. Daarnaast willen wij als HBB een voor de bewoners zo prettig mogelijk systeem. Voor ons betekent dat: Niet teveel rolemmers voor de deur, zo laag mogelijke kosten en een toekomstig bestendig systeem.
De proef in Merlenhoven was heel erg goed geslaagd, en ook zijn de meeste bewoners er tevreden over. Het is voor ons vanzelfsprekend dat deze proef verder uitgewerkt wordt. Hiernaast willen wij graag dat het college contact opneemt met onze grote buurgemeente: Haarlemmermeer. Zij gaan een nieuwe nog onbekende methodiek toepassen. Wie weet is het kostentechnisch voordelig om samen met hen op te trekken. Wat ons betreft kan dit parallel naast de uitwerking van Merlenhoven, en hoeft een en ander geen vertraging op te lopen. In april wordt hier weer over gesproken. We houden u op de hoogte.
Raadsgesprek bereikbaarheids visie Zuid Kennemerland
Aangezien het al erg laat was is besloten dit onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering