Commissie middelen 9-9-2020

De Regionale energie strategie.

Het was een keurig maar enorm stuk om door te werken, over het algemeen zag het er prima uit. Gelukkig heeft HBB expertise op dit onderwerp in huis en voorzag Peter Keyser wel een aantal risico’s. Met name de belasting van het bestaande net en de wisselwerking met de netbeheerders baarde hem zorgen. Wethouder Struijff was hiervan op de hoogte en deelde mee dat nauw in de gaten te gaan houden. Tevens hebben we gemeld dat met de huidige technieken, Heemstede met veel oude en zelfs monumentale panden voorlopig niet van het gas af kan. Gelukkig verzekerde de wethouder ons dat niemand hiertoe verplicht zou worden. Uiteindelijk kon dit stuk aangevuld met onze bevindingen afgedaan worden als hamerstuk in de raad.

 

Het privacy beleid

Heemstede moet voldoen aan het opgelegde privacy beleid. Het document was prima in orde en wij hebben er alle vertrouwen in dat we zullen voldoen aan het gevraagde niveau 3.

 

De MRA

Wederom een enorm document dit keer van de MRA. De gehele raad worstelt ermee hoe we Heemstede nu beter in beeld kunnen krijgen bij deze club. Aan ons lobbywerk ligt het niet, aan de inzet van onze wethouders en burgemeester ook niet, maar waarom zien we dan zo weinig resultaten voor Heemstede? Natuurlijk is Amsterdam de grootste betalende partij en is ook Haarlem natuurlijk een heel stuk groter dan ons mooie compacte dorp. Maar een fietsenstalling en een stukje fietspad na al die tijd is wat ons betreft erg mager. Ook werd er in het stuk veel gepraat over Covid-19 en dat de MRA er intensief mee bezig was, echter niks concreets behalve dat de bestaande investeringen door moesten gaan. Van zo’n grote club in deze crises tijd hadden wij als HBB zeker meer verwacht.

 

Vuurwerk

HBB heeft vraagtekens gesteld bij de enquête van het digipanel welke op zijn zachts gezegd suggestief en misschien zelfs als sturend beschouwd mogen worden.