Persbericht 16 maart 2021

Persbericht 16 maart 2021

Persbericht fracties HBB, GroenLinks en PvdA

Op donderdag 11 februari heeft er tijdens een schorsing van de vergadering van de commissie Ruimte een incident plaatsgevonden, waarbij drie raadsleden van de oppositiepartijen VVD en CDA waren betrokken en de voorzitter van de commissie, lid van de fractie van HBB. De commissievoorzitter voelde zich n.a.v. het gebeurde niet langer in staat de avond verder voor te zitten. De berichten hierover waren aanleiding voor de commissieleden van de coalitie (HBB, GroenLinks en PvdA) om de vergadering te doen schorsen. Insprekers, die op hun beurt wachtten, kwamen daardoor helaas niet meer aan bod.

De fractievoorzitters van HBB, GroenLinks en PvdA, Peter Keyser, Eric de Zeeuw en Romee Pameijer hebben kort na het incident de burgemeester en de griffier verzocht om een nader onderzoek naar mogelijke intimidatie van de commissievoorzitter en schending van de integriteit. De burgemeester en de griffier voerden n.a.v. de meldingen een vooronderzoek uit.

Nu ligt er een verslag van bevindingen, dat op 15 maart 2020 openbaar is gemaakt door de gemeenteraad inclusief de meldingen en de aanbiedingsbrief van de burgemeester. Nu het verslag openbaar is, kan iedereen zelf conclusies trekken over wat er gebeurde op de 11e februari. Uit dit verslag blijkt ons inziens dat de berichten in sociale media en de pers op een aantal belangrijke punten onjuist zijn.

Het verslag spreekt van ‘een lichter signaal’ over mogelijke ongewenste omgangsvormen en daarmee van schending van ongeschreven regels. Wij kunnen ons in deze karakterisering niet vinden. Wij vinden dat de commissievoorzitter verbaal en fysiek geïntimideerd is die avond. Bovendien is sprake van overtreding van de Corona regels.

Het verslag concludeert dat er andere momenten benoemd zijn waarop sprake zou zijn geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen. “Dergelijke signalen moeten uiterst serieus genomen worden omdat deze het risico in zich dragen langdurig invloed te hebben op het functioneren van de raad.” Alleen al daarom gaat het niet  om een ‘licht signaal’. Wij vinden dat die andere incidenten daarom ook onderzocht moeten worden door een externe partij.

Bovendien zouden gedragsregels van de raad moeten worden besproken en door de Raad bevestigd. Dat is nodig, omdat er blijkbaar nu in de raad geen consensus bestaat over hoe we met elkaar om moeten gaan. Tenslotte blijkt uit het verslag dat er sprake is van andere  integriteitsmeldingen, die nu onbesproken blijven.

Het bovenstaande in overweging nemend zijn wij van mening dat er een onafhankelijk vervolgonderzoek moet komen. Het huidige onderzoek schetst een nog onvoldoende helder beeld.

Wij blijven ons inzetten voor een goed bestuur in Heemstede en voor het algemeen belang van al haar inwoners. De commissie- en raadsvergaderingen hebben wij daarom volgens schema op professionele wijze hervat.

Wij hopen dat de hele raad het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet om de onderlinge omgangsvormen en samenwerking te verbeteren.