Verslag Raadsvergadering van 30 september 2021

We begonnen met enige benoemingen en feestelijkheden. Natuurlijk keerde Nine weer terug (fijn, Nine, dat je er weer bij komt) maar ook werd er een nieuwe griffier benoemd omdat Irma, de raadsgriffier van de afgelopen 14 jaar, de rol van regionale aanjager van  Zuid-Kennemerland gaat vervullen. We zien uit naar de samenwerking met de nieuwe griffier, Christine Madern.

Dan werd de verkoop van de aandelenkwestie Meerlanden weer besproken. Die (eigenlijk gedwongen) verkoop was al uitgebreid aan de orde geweest in de Commissie Ruimte. Alle daar gestelde vragen waren keurig door het College beantwoord. Niemand in de raad was eigenlijk blij met deze verkoop (het gaat ons dividend schelen) maar zoals Klaas Kremer het vooraf samenvatte was het of instemmen, of een groot risico dat we uiteindelijk nog slechter zouden zijn als we nee zeiden. Overigens was iedereen in de raad er wel van overtuigd dat wethouder prima had onderhandeld en het maximaal haalbare had bereikt.

Toen kwam natuurlijk het meest spraakmakende onderwerp: het vuurwerkverbod.

Weet u het nog? De uitkomst van het Digipanel werd door voorstanders aangegrepen om te trachten een totaalverbod door te drukken. Maar: de vragen waren uitermate sturend opgesteld en ook had er niemand onder de leeftijd van 45 jaar gereageerd.

Tevens was er een petitie met een zeer kleine opkomst, slechts 208 inwoners hadden de moeite genomen om hier digitaal een krabbel te zetten. Zo erg leeft de drang naar een totaalverbod kennelijk niet. Ook waren er heel veel brieven van inwoners die wel graag hun traditie in stand wilden houden.

Het werd een hele discussie. Wij vinden het uitermate merkwaardig dat partijen als CDA en VVD, die het College te pas en te onpas verwijten (te) weinig aan participatie te doen dit nu zonder enige inbreng van onze inwoners te willen verbieden

U mag vervolgens meedenken of u een droneshow wilt of  een lichtshow.  Dat was voldoende participatie. Het lijkt op de oude regentencultuur, verpakt in kreten als “verantwoordelijkheid als politicus”. Dat klopt helemaal: je zit daar als volksvertegenwoordiger. Niet voor je stokpaardjes.

Voor alle duidelijkheid. HBB is niet voor of tegen een algeheel vuurwerkverbod. In basis zijn wij voor het volgen van het landelijk beleid. Maar als we toch lokaal iets anders willen: onze naam is Heemsteeds Burger Belang.  Als u, de burger, een totaal verbod wilt  dan doen we dat. Maar op dit moment zijn we daar niet van overtuigd. Saskia, als enige Heemsteedse raadslid van onder de 40, is nooit benaderd. Niemand heeft de jeugd om hun mening gevraagd.

Uiteindelijk werd de motie Heemstede vuurwerkvrij weggestemd. Dus u mag weer siervuurwerk afsteken met Oud & Nieuw. Want (en dat wordt ook totaal over het hoofd gezien door de voorstanders van het verbod) knalvuurwerk was verboden en blijft verboden.

 

* update: Het demissionaire kabinet heeft op 19 november besloten dat, in verband met corona, ook dit jaar consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling verboden is. Dit is vuurwerk uit de zogenaamd F2 categorie. Denk hierbij aan vuurpijlen, knalvuurwerk, fonteinen, cakes en batterijen. Het verbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en sierfonteintjes en mag het hele jaar worden verkocht aan iedereen van 12 jaar en ouder.