Verslag Commissie Ruimte 14 oktober 2021

Het wegcategoriseringsplan (A-stuk)

Er waren flink wat insprekers, die over het algemeen erg tevreden waren met het voorgenomen plan. Ook kwamen zij met vragen en opmerkingen. Het plan ziet er wat HBB betreft goed uit, wij zien het liefst zoveel mogelijk wegen ingericht voor 30 kilometer en die kant lijkt het op te gaan.

Onze praktijk ervaren Peter Keyser had wel een hele belangrijke kanttekening aangezien hij zelf jarenlang chauffeur van een brandweerwagen is geweest. De kanttekening luidde dat alles in goed overleg moet gaan met de hulpdiensten en dat de commissie / raad zich moet beseffen dat hulpdiensten ook langzamer moeten rijden op 30 kilometer wegen. Met andere woorden het duurt langer voordat ze er zijn. 1 minuut kan een wereld van verschil maken bij een brand. Seconden tellen bij ongevallen. Overleg met de nood/hulpdiensten is noodzakelijk want het is ook belangrijk dat wij de aanrijtijden houden.  Wellicht dat dit zal leiden dat in heel Heemstede de maximum snelheid 30 kilometer per uur wordt behalve de 2 doorstromende verkeersaders.

De gehele raad was het op enkele nuances na wel eens met elkaar en de verwachting is dat het stuk met enkele amendementen goedgekeurd gaat worden zodat we eindelijk kunnen starten met een stukje leefbaarder en veiliger maken van Heemstede. Wij danken het college en de ambtenaren voor deze enorme lading werk die zij verzet hebben.

Manpadslaangebied, positionering Visie Delva (B-stuk)

Een enorm langlopende casus. De ontwikkelaars kwamen de vorige sessie met een plan dat niet binnen de kaders van de raad viel. Teveel woningen. We hebben toen de opdracht meegegeven om te kijken of ze zich toch aan de kaders konden conformeren. Tevens zouden de cijfers geactualiseerd worden.

Ook het nieuwe plan paste niet in de meegegeven kaders. Tevens worden de cijfers welke gebruikt worden bij een residuele grondwaarde berekening nog steeds geheim gehouden. HBB is het gedoe met deze ontwikkelaar meer dan zat. Er is heel veel tijd geweest voor de ontwikkelaar om met een behoorlijk plan binnen de kaders te komen. Dit is niet gelukt, tijd om er een punt achter te zetten wat ons betreft. Natuurlijk staat het de ontwikkelaar nog steeds vrij om met een plan te komen waar men wel binnen de kaders blijft. Zodra dat gebeurt zal HBB weer serieus naar het plan kijken. Tenslotte zijn de kaders gesteld om onze inwoners te beschermen, onder andere tegen ongebreidelde wildbouw, teveel woningen en te weinig groen of natuur.

Er was ook een sessie met de ontwikkelaar achter gesloten deuren gepland. Wij hebben deze uitnodiging afgeslagen omdat wij echt niet begrijpen dat dit niet in het openbaar zou kunnen. Het CDA en de VVD waren wel van de partij. Tot onze verbazing waren deze partijen 180 graden gedraaid en nu ineens enthousiast voor het plan van de ontwikkelaar. Wij hebben hen er op gewezen dat ook zij de kaders hebben bepaald. Als we al niet eens op onze eigen strepen kunnen staan, waar zijn we dan mee bezig als commissie.

We staan natuurlijk open voor argumenten, maar dit in het openbaar en met volledige openbarheid van de cijfers zodat we de discussie van de haalbaarheid economisch-technisch aan kunnen gaan.

De commissie is hierover nog niet uitgepraat, wordt vervolgd.