Persbericht Verkiezingsprogramma HBB

Verkiezingsprogramma Heemsteeds Burger Belang 2022-2026: Zet Heemstede op 1!

Heemsteeds Burger Belang (HBB) is trots op de resultaten die de gemeente Heemstede de afgelopen vier jaar heeft bereikt. In die vier jaar heeft HBB zijn stempel gedrukt op het gemeentebestuur. Heemstede is de afgelopen vier jaar gestegen op de ranglijst van beste gemeenten om in te wonen. In 2018 op plek 4, in 2019 en 2020 op plek 3, en in 2021 staat Heemstede op plek 2. Voor veiliger verkeer is vorig jaar budget gereserveerd om de maximumsnelheid van bijna alle wegen te verlagen naar 30 km/uur. Het onderhoudsniveau van de wegen is weer verhoogd. Op initiatief van HBB wordt zelfs gesproken over een buitenzwembad. En daarbij is de ozb van Heemstede het laagste in de regio, en de hondenbelasting is afgeschaft.

In het verkiezingsprogramma staat een uitgebreid overzicht van wat de afgelopen vier jaar is bereikt.

 Komende vier jaar

 HBB wil de komende jaren doorgaan met wat goed is: de zorg voor kwetsbare inwoners – zeker in een rijke gemeente als Heemstede. Behoud van het waardevolle groen, subsidies voor initiatieven uit de samenleving, zo laag mogelijke belastingen, en een blijvend zelfstandige gemeente.

Toch wil HBB de komende vier jaar sommige dingen verbeteren. De manier waarop inwoners kunnen meedoen met de besluitvorming in de gemeente, kan beter. Bij bouwprojecten willen we dat de initiatiefnemer éérst met de belanghebbenden gaat praten, en pas daarna een plan indient bij de gemeente. We maken ons zorgen over de verkeerveiligheid, vooral op de Binnenweg. We willen woningsplitsing toestaan, maar alleen waar dat met verkeer en parkeren kan. En als er meer budget is, willen we het onderhoud van wegen, stoepen en groen verder verhogen.

Heemstede staat op plek 2 van de ranglijst van beste gemeenten om in te wonen. HBB wil dat Heemstede de allerbeste gemeente wordt. Daarom is onze leus: Zet Heemstede op 1!

Kandidaten

 De kandidaten van HBB worden in januari bekend.

Voor meer informatie

 Voor meer informatie kunt u bellen of appen met Jan Verhagen, voorzitter HBB, 06-52524639.