Algemene beschouwingen op de begroting 2023

Jan Verhagen tijdens de Algemene Beschouwingen

HBB zou andere keuzes maken in de begroting 2023

Geachte voorzitter, beste leden van de raad, en vooral: hallo Heemstede,

Inwoners hebben problemen

We hebben het vandaag over de begroting voor 2023. Die gaat over wat de gemeente gaat doen voor haar inwoners. HBB maakt zich zorgen over Heemstede. De prijzen stegen in één jaar 17%. De woningnood is hoger dan ooit. Twintigers kunnen niet zelfstandig gaan wonen, en zeker niet in Heemstede – tenzij ze rijke ouders hebben. Ook anderen die met grote spoed een woning in Heemstede moeten zoeken, zoals net gescheiden mensen, kunnen geen woning vinden. Verder blijkt Heemstede de meest verkeersgevaarlijke gemeente van Noord-Holland te zijn.

Twee gele kaarten
Het college is net voor de zomervakantie aangetreden. En wat is er sindsdien gebeurd? Het college is vooral erg actief op social media. En ze hebben zelfs de communicatie politiek gemaakt. Maar het overleg met de inwoners gaat niet goed. Het college heeft al een gele kaart gekregen van de Dichtersbuurt en een gele kaart van de Glip.
We zien wel wollig taalgebruik. Ter illustratie over het Energielab: “In 2023 gaan we op expeditie en verkennen we welk robuust project inwoners inzicht geeft, stimuleert en inspireert om zelf aan de slag te gaan.” En voor zo’n expeditie wil het college € 50.000,– uitgeven.

Financieel
En dan gaan we het toch over geld hebben. HBB zou veel andere keuzes maken dan het college. We noemen nu vier punten.

(1) Armoedebeleid
In deze tijden van nieuwe armoede wil het college € 50.000,– bezuinigen op armoedebeleid. HBB zou een andere keus maken, zoals ons raadslid Ems Post op de zeepkist voor Blokker al zei, niet € 50.000,– eraf maar € 50.000,– erbij. HBB dient daar een amendement voor in.

(2) Vierde wethouder
Sinds juni hebben we vier wethouders, waar tot voorheen drie wethouders het prima afkonden. Die vierde wethouder kost € 102.000,– per jaar aan salaris en € 35.000,– per jaar aan secretariaat, plus ongeveer € 10.000,– per jaar aan pensioenkosten, plus overhead. Al met al kost die vierde wethouder de gemeente bijna € 1 miljoen. Meer dan de helft van de ozb-verhoging gaat hieraan op. Ook deze keus zou HBB nooit gemaakt hebben. We zijn de enige gemeente in Nederland met twéé jeugdwethouders.

(3) Heemsteeds Burger Belang zou onze sportclubs helpen
Het college toont weinig besef dat veel sportclubs financiële problemen hebben. HBB vraagt van het college die problemen snel in beeld te brengen, en daarna in de raad te kijken hoe we kunnen bijdragen aan een oplossing.

(4) Heemsteeds Burger Belang zou zuiniger doen
Het college wil maar liefst € 8 miljoen meer uitgeven. Daarvan € 4 miljoen door inflatie. € 0,8 miljoen om de uitvoeringskracht op orde te maken. De rest, € 3,2 miljoen, is voor wensen van het college. Dit college wil veel meer geld uitgeven dan HBB zou doen. Een paar voorbeelden:
-) € 600.000,– voor een driejarig traineeproject.
-) € 126.000,– om boa’s politietaken te laten doen (blz. 32), wat ze helemaal niet mogen. We willen overigens in 2023 een discussie in de raad over de boa-inzet.
-) € 30.000,– voor een wijkwandeling. Een wijkwandeling is prima, maar om te kijken en met inwoners te overleggen, niet om cadeautjes uit te delen.
-) € 145.000,– voor een projectleider jeugdakkoord (blz. 23/24), hoewel we nauwelijks jeugdproblemen hebben. En dan hebben we over drie jaar, in 2026, alleen nog maar een akkoord. Voor acties is in 2026 geen geld.
Ook vinden we diverse investeringskredieten voorbarig:
-) € 1,7 miljoen voor de renovatie van de Crayenesterschool, die volgens het uitvoeringsprogramma pas in 2025 komt.
-) € 1,1 miljoen voor een nieuw afvalsysteem, dat pas in 2024 komt. Bovendien heeft dit college nog geen plan daarvoor. We willen eerst het plan beoordelen, en de mening van de inwoners daarover horen, voordat we kunnen instemmen met zo’n uitgave. We gaan daar een amendement over indienen.

We missen in deze begroting het besef dat de gemeente in 2026 een flink tekort heeft. We missen ook het besef dat veel inwoners en bedrijven van Heemstede getroffen worden door inflatie en nieuwe armoede. Het college wil € 311.000,– extra ozb ophalen bij onze inwoners, € 83.000,– extra ozb van bedrijven, en € 100.000,– extra parkeergeld in onze winkelstraten. HBB zou het anders doen. HBB zou in deze zware tijden de lasten voor onze inwoners en bedrijven niet laten stijgen. Ook daarvoor gaan we een amendement indienen. Ook roepen we met een motie het college op om zo zuinig mogelijk te doen.

Voor Heemstede
Tot slot. We hebben laten zien dat Heemsteeds Burger Belang veel ándere keuzes zou maken. HBB zou minder rapporten maken maar mensen echt helpen. Armoede tegengaan. Sportclubs helpen. We missen realiteitsbesef bij het college. HBB zou zuiniger zijn. Waar we het echter allemaal hetzelfde over denken, is dat we hier zitten voor álle inwoners van Heemstede. We moeten sámen deze gemeente besturen. We hebben er vertrouwen in dat dat komend jaar in goede samenwerking kan, met respect en ruimte voor de verschillen in keuzes.