Verslag Begrotingsraad november 2022

Geen stijging parkeerbelasting en geen bezuiniging op armoedebeleid

HBB bereikt veel voor 2023!

Op 3 en 4 november 2022 besprak de gemeenteraad de begroting 2023 van Heemstede. Dat geldt als de belangrijkste vergadering van het jaar, omdat dan alle plannen van de gemeente tegen elkaar worden afgewogen. Vanuit de oppositie heeft HBB daarbij diverse verbeteringen kunnen bereiken.

Geen verhoging parkeertarieven
Het college wilde de parkeertarieven met 14% verhogen. Financieel was daar geen enkele noodzaak voor, de begroting heeft een klein overschot.
Op voorstel van HBB heeft de gemeenteraad die parkeerverhoging geschrapt. Vorig jaar was namelijk afgesproken dat er pas over verhoging van de parkeertarieven kon worden gesproken ná onderzoek en na overleg met de winkeliers. Aan die voorwaarden had het college zich niet gehouden.

Geen bezuiniging op armoedebeleid
In déze tijden, waarbij veel mensen moeilijk rondkomen, wilde het college het budget voor bijzondere bijstand met 14% verlagen, van € 350.000,– (2022) naar € 300.000,– (2023). Ons raadslid Ems Post stelde op het zeepkistendebat bij Blokker al daar fel tegen te zijn. De meerderheid van de gemeenteraad was het met haar en HBB eens. Overigens had HBB het bedrag zelfs willen verhogen, maar dat vond een meerderheid niet nodig. Wel zegde het college toe dat het bedrag zal worden verhoogd als in de loop van 2023 blijkt dat dat nodig is.

Niet investeren zonder plannen
Het college wilde toestemming van de raad om miljoenen uit te geven voor twee projecten waarvoor nog helemaal geen plannen zijn, en die ook in 2023 nog niet uitgevoerd kunnen worden:
– Een nieuw afvalinzamelysteem, € 1,1 miljoen, en
– De verbouwing van de Crayenesterschool, € 2,0 miljoen.
Op voorstel van HBB heeft de gemeenteraad die miljoenen nog niet gegeven. Dat wil niet zeggen dat HBB tegen die plannen is. Er bestaat namelijk nog helemaal geen plannen voor. Pas als we die plannen kennen, kunnen we een oordeel daarover vormen, en kijken of we die investeringen doen.

Begroting moet duidelijker
Het is sowieso al moeilijk om zo’n financieel document als de begroting te lezen, maar de begroting van Heemstede is verwarrender dan nodig. De gemeenteraad was het met HBB en GroenLinks eens dat dat volgend jaar duidelijker moet.

Uitgavenstijging en ozb-stijging waren niet tegen te houden
Is nu alles gelukt wat HBB wilde? Nee. Zo is het ons niet gelukt om de ozb-stijging tegen te houden. De ozb wordt daarom in 2023 gemiddeld 5,8% hoger dan in 2022.
Ook lukt het ons niet om het college tot meer zuinigheid te manen. In 2023 wil het college liefst € 8 miljoen meer uitgeven dan in 2022. Daarvan is de helft door de inflatie. Maar ook geeft het college € 4 miljoen uit aan allerlei nieuwe projecten. HBB twijfelt aan het nut van een behoorlijk deel daarvan, zoals een vierde wethouder, een traineeproject, politietaken door gemeentelijke boa’s, en een projectleider jeugdakkoord.

Pers
Het Haarlems Dagblad besteedde geen aandacht aan de Heemsteedse plannen voor 2023, de Heemsteder (9 november, blz. 8) wel: