Fractievergaderingen van HBB

De fractie bestaat  uit:

 Annelies van der Have , Rembrandt Heerkens Thijssen, Jannemarije Goedkoop, Lenny Jagtenberg en Gerlof Brinck

HBB heeft geen fractievergaderingen in het raadhuis. Wij zijn alleen aanwezig wanneer de agenda van de commissies en/of raadsvergadering daar aanleiding toe geven.

Wanneer u ons wilt spreken dan kan u ons een emailtje sturen of bellen. Wij zullen dan een afspraak met u maken. Dit kan ook op de fractievergaderingsavonden in het Raadhuis.

Graag even een berichtje aan Annelies