Uncategorised

Verkiezingen 2018

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn inmiddels in gang gezet. De Denktank is een aantal keren bij elkaar geweest om na te denken

Lees meer

Het Bestuur van HBB

Het bestuur van HBB bestaat uit de volgende personen:  Peter Keyser, voorzitter Walter van der Have, vice-voorzitter Helmie van Ravestein, secretaris Carole Havers, penningmeester  

Lees meer

College 2014 2018

HBB heeft samen met de VVD en het CDA het ‘collegeakkoord 2014-2018’ opgesteld.  Dit collegeakkoord is de strategische leidraad voor het gemeentelijke beleid voor de komende jaren tot

Lees meer

Giftenreglement HBB

ingevolge artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) Artikel 1. Het bestuur van Heemsteeds Burger Belang is bevoegd giften te accepteren indien hiermee

Lees meer