Onze uitgangspunten

HBB is opgericht om onze inwoners meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van de burger staat voorop.

HBB is een onafhankelijke politieke partij. Wij hebben geen binding met landelijke partijpolitiek. Wij zijn van mening dat besluiten op maat gesneden, praktisch en pragmatisch van aard moeten zijn, gericht op de Heemsteedse situatie. Daarbij worden inwoners vanaf het begin betrokken bij de besluitvorming. Zij zijn immers de ‘eindafnemers’ van de politieke besluiten.

HBB gaat uit van de kracht van het individu. Hij/zij kan zelf keuzes maken en verantwoordelijkheden dragen. Het gemeentebestuur kan hierin faciliteren, randvoorwaarden scheppen en wanneer nodig ondersteunen. Het sociaal/maatschappelijke beleid richt zich er op dat ieder individu in staat moet blijven zijn eigen keuzes te maken en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

De gemeentelijke organisatie moet binnen haar financiële middelen opereren.

Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau van voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

 

Kunt u zich hier in vinden? Word dan lid van HBB en denk mee! Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.